REKLAMAČNÍ ŘÁD

Vážení zákazníci,

máte problémy s vaším řezacím plotrem, neváhejte se na nás nejdříve telefonicky obrátit. 99,9% všech problémů, jsme schopni vyřešit i na dálku. (+420 777 121 494)

Máte jiné potíže? I tak bychom vás rádi požádali, abyste nás před zasláním reklamovaného zboží kontaktovali telefonicky nebo emailem, zvláště pokud zboží zasíláte Českou poštou. (obchod@forart.cz, +420 777 121 494).

POZOR - reklamované zboží zasílejte spolu s dokladem o koupi a výstižným popisem vady na naši kontaktní adresu BHCPRO s.r.o., U Zámku 218, 25101, Dobřejovice

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD:

 1. Věc je vadná nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a § 2096 ObčZ.
 2. Kupující je povinen zásilku při převzetí zkontrolovat a prověřit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození, případně převzetí zásilky odmítnout.
 3. Shledá-li kupující na dodaném zboží při dodání nebo v záruční lhůtě vady jiné, než odpovídající obvyklému používání nebo opotřebení, má kupující právo uplatnit reklamaci.
 4. Reklamace musí být uplatněna písemně v záruční lhůtě a to buď e-mailem na obchod@forart.cz anebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu společnosti BHCPRO s.r.o., kde bude uveden výstižný popis vady a zboží, kterého se vada týká.
 5. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, musí kupující již při uplatnění reklamace sdělit prodávajícímu, jaké právo chce uplatnit:
  1. právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  2. právo na odstranění vady opravou věci;
  3. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny;
  4. právo odstoupit od kupní smlouvy.
 6. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel (s výjimkami uvedenými v § 2110 ObčZ).
 7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 8. Reklamované zboží včetně dokladu o nákupu je nutno zaslat na adresu prodávajícího: BHCPRO s.r.o., U Zámku 218, Dobřejovice, 251 01 nebo uplatnit osobně v prodejně prodávajícího  BHCPRO s.r.o., U Zámku 218, Dobřejovice, 251 01
 9. O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 14 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.
 10. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení kupující požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 11. V případě vyřízení reklamace dodáním nové věci musí kupující vrátit prodávajícímu věc původně dodanou.
 12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na úhradu nákladů spojených s reklamací.
 13. Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání tomu, aby mohl být výrobek užíván k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Prodávající kupujícího upozorní, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takové vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Náš web používá soubory cookie pro zlepšení našich služeb, cílenou reklamu a analytické výpočty. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.