ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Vážení zákazníci, rádi bychom vás požádali, abyste nás před vrácením zboží telefonicky či emailem kontaktovali, zvláště pokud zboží zasíláte Českou poštou. (email: obchod@forart.cz, tel: 777 121 494)

Zboží lze zaslat jakýmkoliv dopravcem.

Vzor  formuláře Pro odstoupení od kupní smlouvy

(Možné vytisknout nebo napsat rukou a přiložit k vracenému zboží)

Odesílatel:

Jméno a příjmení (Firma):

Bydliště/Sídlo firmy:

e-mail, tel. číslo: 

Adresát:

Prodávající:BHCPRO s.r.o.

IČ:29155649

DIČ:CZ29155649

Se sídlem: Vranická 2356, Praha 9, 190 16

Zasílací adresa: U Hostína 1776, 250 82, Úvaly u Prahy,

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………...... jsem si ve vašem  internetovém obchodě ForART.cz objednal zboží pod číslem faktury …………............,

v hodnotě …..…....... Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………......

Vracené zboží: celá zásilka/ pouze vybrané zboží (nehodící se škrtněte)

Pokud vracíte pouze vybrané zboží vypište číslo a název položky:

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět na adresu BHCPRO s.r.o. U Hostína 1776, 250 82 Úvaly u Prahy, a zároveň Vás žádám o poukázání částky na můj bankovní účet číslo…………............................................. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

V ………......... dne ……….........S pozdravem

..............................................
(vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního dokladu